“We zijn pas net begonnen en de resultaten zijn nu al veelbelovend”

Interview met Gé Backus opdrachtgever van de assignment ‘slimme varkensketen’ voor het vak Data-driven Food Value Chain Management (JADS)

Gé Backus, directeur van Connecting Agri & Food was één van de opdrachtgevers voor het vak Data-driven Food Value Chain Management. Zijn opdracht voor de data science studenten was een tool te ontwikkelen, die de varkenshouders in staat stelt de impact van stal-klimaatomstandigheden op de gezondheid van hun dieren vast te stellen en hen helpt maatregelen te nemen om de conditie van de stal te verbeteren. Hiervoor leverde hij datasets van 20 verschillende varkenshouders aan over een periode van enkele maanden.

De datasets bevatten gegevens over binnenklimaat  (temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 concentratie), buitenklimaat (temperatuur en luchtvochtigheid nabij de stal) en slachtkwaliteit (o.a. orgaanafwijkingen die een indicatie geven over ziektes). Backus: “De uitdaging in mijn opdracht was tweeledig: allereerst moesten studenten relevante informatie uit de data halen. Vervolgens was het zaak om die informatie te vertalen in actie: welke management beslissing moet op welk moment genomen worden?”

De praktijk in
Zelf is Backus al jaren actief in het domein agrifoodtech. Eerst 31 jaar bij Wageningen UR, daarna als ondernemer met zijn eigen bedrijf “Na jaren adviesrapporten schrijven voor anderen begon het te knagen. Wil ik dit altijd blijven doen? Of ga ik de praktijk in?” Hij koos voor het laatste. Met Connecting Agri & Food ontwikkelt Backus nu ict-tools voor de veehouderij. “We maken dashboards op basis van real time metingen, die gemakkelijk te implementeren zijn voor veehouders. Gebruiksvriendelijkheid is heel belangrijk bij deze doelgroep, die niet de hele dag naar een scherm wil staren.”

Bijdragen aan het lesprogramma
Via een matchmaking sessie van de Provincie Noord Brabant kwam hij in contact met Jakob de Vlieg van het JADS. Het klikte direct. “Het leek me leuk om bij te dragen aan het lesprogramma van de master. Ook zag ik het als een kans om de uitdagingen in de agrifoodsector bekender te maken onder data science studenten.” Backus bereidde zich goed voor en dat had effect. “Er zat veel energie in de groep. Maar liefst zes teams kozen ervoor om met mijn opdracht aan de slag te gaan.”

Frisse blik
Natuurlijk was Backus ook erg nieuwsgierig naar de bevindingen van de studenten. “Het zijn jonge mensen met een frisse blik, ik was benieuwd of zij dingen zouden ontdekken die mij nog niet waren opgevallen.” Hierin werd hij niet teleurgesteld. “Iedere groep had een andere aanpak: de ene had een grondige data analyse gemaakt, de andere had een live demo ontwikkeld, en weer een andere een dashboard met voorgestelde acties op basis van gemeten waarden. Er was zelfs een groep de literatuur in gedoken om na te gaan bij welke blootstellingsduur de ammoniakconcentratie een risico vormde.”

Pas net begonnen
Al met al een leerzame samenwerking, niet in de laatste plaats voor Backus zelf. “We zijn pas net begonnen met het verzamelen van deze data en de resultaten zijn nu al veelbelovend. Ik ben er van overtuigd dat dit van meerwaarde is in de bedrijfsvoering van de varkenshouders.” Op de vraag of de resultaten bruikbaar zijn, antwoordt hij: “Naar mate we meer data verzamelen, is het beter in te schatten of de bevindingen en de tools van de studenten opschaalbaar en automatiseerbaar zijn.” Hiervoor komt hij in de toekomst graag nog eens terug.

Data-driven Food Value Chain Management

Met dit vak maakt JADS de verbinding tussen de uitdagingen in de agrifoodsector en de mogelijkheden van data science. Gastsprekers uit van de TU/e en HAS Hogeschool geven inzicht in de data driven food chain: van precisielandbouw tot control engineering en marketing.  Ook krijgen de studenten colleges op het gebied van A.I. (artificial intelligence red.), control systems, statistiek & experimental design, sensing, data fusion & analytics en software engineering. Met de opgedane kennis en inzichten gaan studenten aan de slag met een actuele case. Ze kunnen kiezen uit het business model van strokenlandbouw, de slimme varkensketen of data in de tomatenteelt.

Waarde creëren met behulp van technologie en data science
Door het volgen van het vak krijgen de studenten een beter beeld van de agrifoodsector en de kansen om waarde te creëren met behulp van technologie en data science. Ze worden uitgedaagd bestaande en nieuwe en business modellen tegen het licht te houden en de mogelijkheden in een tijdperk van digitalisering en sensing technologie op te zoeken. Vanuit onderwijsperspectief een stevige uitdaging om deze grote en complexe gebieden (Agri&food en Data Science/A.I.), die zich bovendien wereldwijd razendsnel ontwikkelen, met elkaar te verbinden. Voor studenten is het een forse opgave om binnen zo’n korte termijn de complexe relaties en kansen te zien.

De onderwijscoördinatoren van het vak zijn  dr. Rogier Brussee en prof. dr. Jakob de Vlieg.

2020-01-28T14:15:42+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag