Atelier Civiele Techniek – Avans Hogeschool 2017-08-03T17:56:17+00:00

Atelier Civiele Techniek – Avans Hogeschool

In deze hal (ook wel Atelier Grond & Water genoemd) bevinden zich diverse toestellen en instrumenten ten behoeve van onderzoek gericht op water en de bodem (grondonderzoek):

  • Rechte stroomgoot (twee maal); hier wordt gekeken hoe water zich gedraagt onder verschillende omstandigheden. Door het aanbrengen van stuwen en andere obstakels wordt inzicht verkregen in de gedragingen van water.
  • Meanderende stroomgoot (één maal); ook hier wordt onderzocht hoe water zich in verschillende situaties gedraagt.
  • Samendrukkingstoestellen; deze worden gebruikt om bodemsoorten (klei, zand e.d.) op samendrukking te belasten.
  • Toestellen waterdoorlaatbaarheid; deze worden gebruikt om de waterdoorlaatbaarheid van de bodem (zand) te beproeven.
  • Triaxiaaltoestellen; voor het beproeven/vaststellen van het inzakken van zand onder belasting.

Verder bevinden zich in deze hal sonderingstoestellen voor het bepalen van de draagkracht van de bodem. Ook is er apparatuur voor het verkrijgen van bodemmonsters. Ten slotte is er in deze hal ook een viertal waterpasinstrumenten en een drietal total-stations aanwezig voor het inmeten en uitzetten van een object.

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag