Samenwerking Datalab en Royal FruitMasters: Interview met Harrij Schmeitz over de toekomst van data

Achtergrond
Ik ben externe bij FruitMasters en aangesloten bij het projectteam ‘FruitMasters NEXT’. Dit project is erop geënt om te kijken ‘Hoe gaan we de digitale ontwikkeling vertalen naar onze leden, hoe gaan we onze leden helpen om die ontwikkeling door te vertalen? Fruitmasters is een grote telerscoöperatie, waarbij ongeveer 400 fruittelers uit voornamelijk de kerngebieden Limburg, Brabant, Zeeland en de Betuwe zijn aangesloten op het gebied van zacht fruit, klein fruit en hard fruit. Fruitmasters is de afzetcoöperatie van die telers. Zij zorgen voor de vermarkting van alle geteelde producten.

Data en het nieuwe telen
Data voegt in de wereld van de groente en fruit waarde toe.  Data wordt steeds belangrijker in die keten, in die afzet van die producten en de ontwikkeling van die producten, aan de ene kant. En aan de andere kant wordt het steeds meer de bron van wat wij het nieuwe telen noemen: Precisie telen. Vanuit die andere kant moet je steeds meer met data gaan sturen op duurzaamheid, biodiversiteit; alles wat er maar in die tuin moet gebeuren.
Data is een intrinsiek onderdeel van de business geworden en dat geldt voor data als middel om het proces te verbeteren, data voor middelen om meer zicht te krijgen op duurzaamheidselementen. En daaroverheen komt nog een belangrijkere: De data-definitie en de datakwaliteit. Je kunt wel een hoop data hebben, maar als je niet weet waar wat voor is, heb je er niks aan. Wat je eigenlijk ziet in die digitalisering is dat data steeds meer de rol van key-element van je product is geworden.

Data-science is echt een vak apart
Data science is ‘hoe kan ik leren van een data-set die verzameld is?’ Dus je hebt geen antwoord, je hebt de vraag niet, de hypothese niet, maar wat zou hieruit kunnen blijken? Hier kun je allerlei verbanden uit halen die interessant kunnen zijn. Met andere woorden: Kan ik hier iets mee?
Je kunt geen data science bedrijven zonder hoogwaardige kwalitatieve data. Het data-deel kun je opsplitsen in 3 delen: Het hebben van data; Wat is de definitie van data? En wat is de kwaliteit van data? Data science is echt een specifiek vak. De communicatie en interactie tussen de data scientist, de kwaliteitsmanager en degene die de data uitleest is cruciaal.
Data science kun je op 3 levels doen; ik kijk naar de data van vandaag, of ik kijk alvast een beetje vooruit, maar eigenlijk wil je een model maken wat automatisch vooruit rekent. Dus wat gebeurt er, waarom gebeurt het en hoe kan ik voorkomen dat het gebeurt? Dat is echt next level data science en daar zijn wij in de landbouw nog lang niet aan toe.

Bruggen bouwen op meerdere fronten
We proberen een brug te bouwen tussen die technologische wereld, de landbouwwereld en de ict wereld. Daarnaast zitten we met het dilemma dat de consument authentiek en zo dichtbij als mogelijk geteeld. Want dat is het summum van kwaliteit. En dat staat soms haaks op de ontwikkeling van hightech telen.
We hebben een generatie nodig om die slag te kunnen maken. Datalab is een middel. We moeten breed inzetten op de samenwerking tussen de disciplines. Bruggen slaan tussen de disciplines is cruciaal. Meer internationaal de samenwerking opzoeken. Omdat de ontwikkelingen internationaal heel snel gaan. Er is nog heel veel te innoveren met data.

Data in het onderwijs
Je moet data science inbedden in het onderwijs. De technologische ontwikkeling gaat zo ontzettend snel. En hoe gaat de industrie hiermee om?
Ik zie heel veel kansen. Precision technologie maakt het ook mogelijk om veel effectiever met middelen om te gaan. En om veel effectiever zaken toe te passen en om op andere manieren te acteren. Het onderwijs moet hierin mee om straks mensen te kunnen afleveren die hiermee om kunnen gaan en die data kunnen lezen.

De agronomisten moeten heel veel van deze werelden weten anders kunnen ze de data niet begrijpen. En de telers zullen het ook moeten snappen. Want dat is de wereld waar het gebeurt. Dat betekent dat het onderwijs naar dat level moet. De technologie heeft veel impact op het portfolio wat het onderwijs moet bieden. Maar de traditionele vakken moet je ook nog kunnen. Je moet nog steeds weten hoe een plant groeit.

2019-09-02T15:32:08+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag