Nog volop uitdagingen voor de agrifood sector in groeiende economie van Noordoost-Brabant

De noodzaak om te blijven investeren in ondernemerschap, talent en kwaliteit van de leefomgeving blijft echter onverminderd groot. Dat geldt eveneens voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de AgriFood Capital Monitor 2016 die vandaag is gepresenteerd.

Noordoost-Brabant is een regio met een uniek agrifood cluster. De ruim 7.000 agrifood bedrijven in deze regio zijn samen goed voor zo’n 52.300 banen. Sinds 2013 stijgt het aantal agrifood bedrijven in de regio weer. Ook neemt het aantal banen in de agrifood sector sindsdien weer licht toe. In Noordoost-Brabant is vooral een stijging van het aantal banen in de high-tech systems sector zichtbaar. De werkloosheid is relatief laag en daalt. Ook kent de regio een hoge arbeidsparticipatie. De export van de agrifood sector stijgt met 4,4 miljard euro tot maar liefst 38% van de totale exportwaarde van de regio. AgriFood vormt een belangrijke pijler van de economie van Noordoost-Brabant, die iets sterker groeit dan landelijk. Het bruto regionaal product van de regio bedraagt 26,2 miljard euro. Ook op het gebied van natuur en landschap, veiligheid en gezondheid scoort de regio goed.

De Monitor brengt ook de aandachtsgebieden van Noordoost-Brabant in kaart. Door de aantrekkende economie stijgt de spanning op de arbeidsmarkt doordat vraag en aanbod niet helemaal op elkaar aansluiten. De groei van het aantal agrifood bedrijven, waaronder ook snelle groeiers, is beperkt. Ook kunnen bedrijven nog meer samenwerken bij innovatie. Extra inspanningen zijn nodig om de kwaliteit van water, lucht en bodem te verbeteren. Dat geldt eveneens voor de toepassing van duurzame energie in de regio.

Slim, gezond en duurzaam

Net zoals de 2014-editie, bevestigt ook de tweede Monitor de noodzaak van de triple-helix aanpak van AgriFood Capital. Dit betekent dat AgriFood Capital de komende jaren blijft inzetten op de ontwikkeling van ondernemerschap, talent, duurzame productie en een schone leefomgeving. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren van een sterkere samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven en het ondersteunen van startende ondernemers. Daarnaast ligt de focus op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die bijdragen aan een gezondere voeding. Ook ondersteunt AgriFood Capital de toepassing van nieuwe technologieën in de agrifood keten die een bijdrage leveren aan een meer duurzame productie. Via gebiedsgericht beleid worden de kwaliteit van de leefomgeving, en natuur en landschap verder verbeterd.

In de triple-helix aanpak zijn samenwerking binnen de agrifood keten en verbindingen met de topsectoren high-tech systems, logistiek en life sciences van groot belang. Niet alleen binnen de regio maar ook ver daarbuiten. Zo werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen in AgriFood Capital samen aan een slimme, gezonde en duurzame topregio in agrifood.

2017-01-13T15:26:57+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag