Nog meer POP3 subsidiemogelijkheden in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant stelt bijna 7 miljoen euro beschikbaar in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3). De regeling wordt binnen enkele dagen gepubliceerd in het provinciaal blad. Vanaf 4 en 11 december 2017 kunnen Brabantse agrariërs, maar ook waterschappen, toeleveranciers en andere partijen opnieuw een beroep doen op subsidie. Dit keer kunnen projecten ingediend worden voor 3 maatregelen (doelstellingen).

Beter bodembeheer, precisiebemesting en aanpak emissies

Brabantse landbouwers hebben een flinke inspanning geleverd om nitraatverliezen te verminderen , maar nog onvoldoende om verdere verontreiniging van water te voorkomen. De provincie Noord-Brabant wil Brabantse landbouwers helpen om de juiste inspanningen te nemen en stellen daarom een bedrag van 6,2 miljoen beschikbaar. Dit gebeurt op twee manieren:

Kennisoverdracht: Trainingen, workshops, coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten

In Nederland is veel kennis aanwezig over het beperken van emissies en het sluiten van kringlopen. Maar ook over de rol die beter bodembeheer, teeltmaatregelen, precisielandbouw, datamanagement en erfinrichting daarbij kunnen spelen. De provincie Noord-Brabant roept daarom kennisaanbieders, dienstverleners en ketenpartijen op om met projectvoorstellen te komen. De projectvoorstellen zijn gericht op het delen van kennis en kennisoverdracht aan landbouwers.
Meer informatie over deze maatregel vindt u in de factsheet.

Samenwerking voor innovaties

Verbeteren van nutriëntenbenutting is hetzelfde als meer produceren met minder meststoffen. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn beter bodembeheer en precisiebemesting. Landbouwers, loonwerkers, machinebouwers, onderzoekers en adviseurs hebben vaak goede ideeën om hierop in te spelen. Door het bundelen van krachten en samen te werken kunnen deze ideeën sneller ontwikkeld worden.
Meer informatie over deze maatregel vindt u in de factsheet.

Jonge landbouwers

De jonge landbouwers openstelling vindt jaarlijks plaats. Dit jaar wordt een bedrag van € 742.951 beschikbaar gesteld voor agrariërs tot en met 40 jaar. De agrarische sector vergrijst en het is van groot belang om jonge ondernemers te steunen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Het gaat daarbij vooral om investeringen in een efficiëntere productie die aansluit op de maatschappelijke wensen. De lijst van investeringen waaruit kan worden gekozen is uitgebreid van 14 naar 20 categorieën t.o.v. vorig jaar.  In de factsheet  leest u meer over de voorwaarden en ook de investeringslijst waaruit jonge landbouwers kunnen kiezen.

Subsidie aanvragen

Gedurende de openstelling kunt u POP3-subsidie digitaal aanvragen via de website van Stimulus Programmamanagement.
Let op: het aanvragen van de subsidie voor Jonge Landbouwers loopt via RVO. Binnenkort verschijnt hier meer informatie over de aanvraagprocedure.

Alle POP3–openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure om kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen mogelijk te maken. Dat betekent dat volledig ingediende projecten per maatregel onderling vergeleken en gerangschikt worden, op basis van criteria zoals weergegeven in de regeling. Vervolgens worden ze op deze volgorde gehonoreerd tot het beschikbare subsidiebedrag bereikt is.

 

2017-11-16T08:44:40+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag