Marien de Bakker over big-data, Datalab en de data-toekomst

Data-duizendpoot

Sinds 7 jaar werk ik bij HAS Hogeschool en ik ben daarnaast gedetacheerd bij GrowCampus om als programmamanager bij Datalab te functioneren. Bij de HAS werk ik in een combinatie van onderwijs, kennistransfer en kennisontwikkeling, waarbij de nadruk op het onderwijs ligt. GrowCampus is een netwerkorganisatie die vooral de afstand tussen onderwijs, kennisinstellingen en het werkveld wil verkleinen door allerlei verschillende type situaties te organiseren, maar ook heel erg wil kijken naar “hoe kunnen we die studenten dichter naar het werkveld brengen?”

In mijn functie als hogeschooldocent bij de opleiding GeoMedia en Design (GMD) heb ik met de collega’s de eerste groep studenten opgeleid die nu aan het werk zijn op het gebied van de openbare ruimte. Denk hierbij aan provincies, gemeenten, waterschappen, startups en bedrijven met ruimtelijke vragen. Hierbij heb je veel data nodig. In mijn functie als projectleider bij Datalab probeer ik de juiste mensen op de juiste plek bij elkaar te krijgen op het gebied van data-science.

 

Wat is big-data?

Het is aan de ene kant een modewoord want we hebben al heel lang Big Data. Er komt wel meer en meer data binnen. Vroeger werd data alleen maar gezien als het heel gestructureerd was, heel keurig in databases, maar we zien nu ook veel meer ongestructureerde data. Bijvoorbeeld Twitterdata; data die op heel veel verschillende manieren wordt verzameld. Dus big-data is veel, ongestructureerd en gestructureerd, vraagt om een opslag niet meer alleen op je eigen computer maar in een cloud-omgeving. Je kunt het niet meer voor jezelf houden. Je moet nu meer data delen en je kunt ook data van anderen gebruiken voor je eigen processen. Kijk naar bijvoorbeeld de gemiddelde agrariër. Hij moet ook veel weerinformatie naar zichzelf toe laten komen in plaats van even omhoog in de lucht kijken of het gaat regenen.

 

Data oplossingen in het agri-food domein

Geo-informatie is iets wat ook met de ruimte van het agrarisch bedrijf te maken heeft. Het duidelijk in beeld brengen van data in relatie tot bodem, gewas en water gekoppeld aan bedrijfsvoering en de openbare ruimte is iets wat ik al mijn hele carrière doe. Waar veel meer bij komt kijken is de data in de keten. Bijvoorbeeld: Hoe kan een boer kijken naar bijvoorbeeld de potentie van een boerderijwinkel; wie zijn de lokale mensen, kan ik de klanten in beeld brengen? Kan ik aan mijn product vasthangen hoeveel CO2 footprint het gekost heeft doordat ik ook transport van mest en gewasbeschermingsmiddelen erbij kan tellen? Ook precisielandbouw is een belangrijk onderwerp in data-oplossingen.

Rol van studenten als data-scientists

Ik werk met studenten die verschillende opdrachten uitvoeren. We hebben contact met Jadz in Den Bosch en met Wageningen. We willen niet alleen de wetenschappelijke kant bekijken, maar vooral ook de praktische kant eraan. Aan de andere kant zijn we nieuwsgierig naar steeds nieuwe ontwikkelingen. Ik ben ervan overtuigd dat het teamwerk is en dat je het niet in je eentje red. Het is veel, het vraagt technische kennis, maar ook waarde creatie. Je kunt goed zijn in het ene, maar minder in het andere.

 

Begrijpen waar het over gaat

Het is heel belangrijk om elkaar te begrijpen. We moeten elkaar meer vinden. Doen waar je zelf goed in bent, in een vorm dat je kunt communiceren en kunt identificeren wat jij mist en wat je bij de ander kan doen. Wat heb jij nodig en wat heb ik nodig? De uitdaging zit in het elkaar kunnen vinden in de juiste vorm. En luisteren naar elkaar. Door snellere computers en slimheid in programmeren komen we verder.
De grootste barrière die ik vaak zie is dat de resultaten van de data-scientist niet in een vorm komt dat je er iets mee kunt. Denk aan een takenkaart, applicatie voor je mobiele telefoon of een dashboard, die je helpt bij het maken van beslissingen.

Eerlijk zullen we alles samen delen

Bij andere projecten waarbij je de data niet alleen van jezelf nodig hebt, maar van een keten, is de wil om te kunnen delen en ook de meerwaarde ervan te zien niet goed genoeg aanwezig. Mensen zijn geneigd alles voor zichzelf te houden.
Ik geloof ook niet in een kale open source benadering waarin alles gedeeld wordt. Uiteindelijk moet er ergens iets verdiend worden. Verdienen niet alleen in euro’s, maar ook in andere dingen. Er moet meerwaarde in zitten. Als ik jou mijn data geef, dan moet ik er wat voor terug krijgen waardoor het nuttig is dat ik jou die data geef. Als ik het gevoel heb dat jij heel veel geld gaat verdienen met de data en ik niet of ik moet er weer voor gaan betalen, dan loop ik niet hard om die data te delen. Dat is wel echt een issue. Dus ook dit is een grote barrière: het delen van kennis en data.

 

Mooie samenwerking op het gebied van data-scientist, IT-er en het agri-food domein

Doel van het datalab Agri-food is deze samenwerking.  Er zijn gelukkig meer voorbeelden, b.v Join-data. Daarnaast merk je ook wel dat leveranciers van techniek, zoals tractoren en machinerie wat opener aan het worden zijn.

 

De toekomst van data-science bij de HAS

Ik verwacht dat we binnen 5 jaar een opleiding of op z’n minst een specialisatie data-science voor agri-food zullen hebben. Dit heeft veel raakvlakken met de opleiding GMD. Het zou ook een specialisatie of een combi kunnen zijn van een specialisme bij Tuin- en Akkerbouw en bij GMD. Maar als je meer wil dan 1 jaar opleiden dan denk ik meer aan een aparte opleiding. We zijn nu aan het analyseren hoeveel werk hierin is. Ik merk wel dat de HAS een stap moet maken in projecten waar data verzameld wordt, om dat wat structureler in te zetten. Want op het moment dat iemand afgestudeerd is, is alle data weg. En het tweede is dat ik merk dat docenten wel awareness over data hebben, niet bij alle opleidingen even veel, maar het omzetten in onderwijselementen lastig vinden. We moeten een aantal medewerkers bijscholen of omscholen of zelfs nieuw aannemen op het gebied van data-science en IT in het agri-food domein.

2019-08-20T09:33:41+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag