Makelaar, schakelaar en inspirator in agrifood

De Grow Campus is een broedplaats voor talent. Daar krijgen zowel start-ups als meer gevestigde ondernemers in de agrifood-hoek alle ruimte om te groeien. Dat gebeurt door een intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De Grow Campus bevindt zich in het centrum van het Brabantse agrifood netwerk. Aan de Onderwijsboulevard, waar ongeveer 30.000 mbo- en hbostudenten studeren, werd de basis voor de campus gelegd. Inmiddels zoeken de partners Agrifood Capital, Avans Hogeschool, HAS Hogeschool, Koning Willem I College, Helicon Opleidingen, ROC de Leijgraaf, ZLTO en de Gemeente ’s-Hertogenbosch de samenwerking met ondernemers: groot en klein, van start-up tot grotere speler. Kennis wordt gedeeld en krachten worden gebundeld in een netwerk dat onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven bij elkaar brengt.

Jan Pieter van der Lugt is manager van de Grow Campus. Hij benoemt de twee speerpunten van de campus: “Dat zijn het versnellen van innovatieprojecten in agrifood én het op termijn beter ontwikkelen van de opleidingsprogramma’s, om studenten en bedrijven optimaal te laten samenwerken. We verbinden hier ondernemers met kennis. Dat doen we met een aantal instellingen waar veel groen bloed door de aderen stroomt. Die vinden elkaar op de crossovers, bijvoorbeeld ICT, marketing, retail en logistiek. Veel innovaties vinden niet meer in de traditionele keten zelf plaats, maar juist in die crossovers.” De Grow Campus is het gebied waar studenten en ondernemers elkaar ontmoeten en gezamenlijk complexe vraagstukken aanpakken. “Uniek in Nederland”, weet Van der Lugt. “Omdat we dit op HBO- en op MBO-niveau doen. We bouwen twee communities. Een voor bedrijven, die we een platform bieden middels events en verdiepingssessies. En een studentencommunity, waar we talentvolle studenten verleiden om zich zichtbaar te maken richting bedrijfsleven.”

De Grow Campus richt zich ook op kleine startende bedrijven. Bijvoorbeeld door ze te helpen met netwerkondersteuning, financieringsvraagstukken en huisvesting. Daarvoor wordt onder meer ruimte geboden in De Jamfabriek, een dynamische vestigingsplek voor starters in agrifood, health en ICT. “Dat loopt zo goed dat die inmiddels vol zit”, vertelt de manager. “De gemeente is al op zoek naar een nieuwe locatie.” Maar ook scale-ups kunnen dankzij de Grow Campus doorgroeien. “We hebben daarvoor het startersfonds van Ondernemerslift-Plus en het Bosch Investeringsfonds voor scale-ups. En we zijn bezig met een pilotproject, waarin we coaches verbinden aan kleine bedrijven, om ze te ondersteunen in de tweede fase van hun groei.”

De diverse partners zetten hun kennis en kunde breed in. Zo opende HAS Hogeschool Insectlab, een plek om experimenten uit te voeren in de zoektocht naar de productie van alternatieve eiwitten. Maar er zijn ook andere faciliteiten als een High tech kas, een Smaaklab, een Waterfabriek en een Innovative Studio, voor de ontwikkeling van prototypes. “Er is zovéél interactie gaande”, ziet Van der Lugt. “We willen aantonen dat het bedrijfsleven zich hier thuis voelt, dat we studenten kunnen verbinden aan de regio en dat bedrijven samen kunnen en willen werken met onderwijsinstellingen. Agrifood is een sector waarin Brabant kan excelleren. Wij zijn daarbij de makelaar, de schakelaar, de inspirator en de verbinder.”

In het Insectlab van HAS Hogeschool worden insecten gekweekt voor food, feed en pharma. “We bieden een onderzoeksfaciliteit waar bedrijven zélf onderzoek kunnen doen of dat aan ons kunnen uitbesteden”, vertelt Linda Bonte, senior adviseur bij de HAS. “Wij kunnen daar aan alle antwoorden komen waar bedrijven naar op zoek zijn.” Het lab heeft het dan ook razend druk: “We zijn binnen een half jaar uit onze voegen gegroeid”, stelt Bonte. “En zijn dan ook al bezig met een versie 2.0.”

Dit bericht verscheen eerder in Bossche Zaken.

2016-11-11T14:28:34+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag