Lectoren 2019-08-20T10:47:25+00:00
Marleen Janssen Groesbeek
Marleen Janssen GroesbeekLectoraat Sustainable Finance and Accounting
Het lectoraat draagt met onderzoek bij aan kennis, vaardigheden en instrumenten die ervoor moeten zorgen dat kapitaal een duurzamere richting op kan stromen. Speerpunten zijn: integrale en duurzame verslaggeving, true price, true cost, true risk (externalities), verantwoord beleggen en alternatieve financieringsmodellen (green bonds, crowdfunding en kredietunies).
Jos Gunsing
Jos GunsingLectoraat Robotica & Mechatronica
Het kernthema is robotgrippertechnologie. In overleg met het bedrijfsleven zetten we nieuwe technologieen en werkwijzen in. De introductie daarvan in kleine en middelgrote bedrijven wordt daarmee ondersteund. Bedrijven steken veel inspanning en geld in maatwerk op het gebied van grippers. Het is dus belangrijk dat grippers lichter, sneller, flexibeler en intelligenter worden. En dat ze in minder tijd worden ontwikkeld en gebouwd.
John Dierx
John DierxLectoraat Leven Lang in Beweging
Het lectoraat Leven Lang in Beweging richt zich op werkende mensen tussen 18 en 67 jaar. Een groep die voor zichzelf zorgt, voor een gezin en voor ouders. Er wordt een groot beroep gedaan op de draag- en veerkracht van die groep. Het is daarom belangrijk dat zij vitaal zijn en in beweging blijven. De centrale thema’s van dit lectoraat zijn: eigen kracht, maatschappelijke participatie en beweging.
Dorien Derksen
Dorien DerksenLector Biobased Products
Kleurstof voor kleding en ingrediënten voor cosmetica en medicijnen halen we uit planten, plastic maken we uit aardappelen… Dat is waar het Biobased Products zich voor inzet. Het lectoraat geeft antwoord op vragen vanuit de chemische en de agrofood sector. Ons lectoraat doet praktijkgericht onderzoek in deze sectoren en heeft als doel kennis vast te leggen en te verspreiden. Ook zijn wij een vraagbaak voor bedrijven uit de regio.
Lenny van Erp
Lenny van ErpLectoraat Precision Livestock Farming
Het lectoraat Precision Livestock Farming heeft als doel efficiënter en slimmer te boeren (smart farming) en preciezer te kunnen sturen in de bedrijfsvoering met behulp van data. Door meer informatie te verzamelen over het individuele dier, kunnen ziektes voorkomen worden, worden minder grondstoffen en antibiotica gebruikt en presteren de dieren beter. Meer en vooral betere kennis van het gedrag en de gezondheidsstatus van elk dier zorgt voor een beter welzijn.
Jasper den Besten
Jasper den BestenLectoraat nieuwe Teelt Systemen
Dit lectoraat richt zich op de toepassing van innovatieve technologie in de high-tech tuinbouw, met name vertical farming of anderszins gesloten systemen waarin efficiënt en effectief geteeld door optimalisatie van alle groeifactoren rondom de plant.
Johan Raap
Johan RaapLectoraat Biobased Energy
Dit lectoraat richt zich op initiatieven op energiegebied. Denk aan het efficiënt winnen van energie uit verschillende reststromen. Johan is sinds 2008 in dienst bij Royal Cosun. Hij werkt op het gebied van milieu- en biomassatechnologie op het Cosun Food and Technology Centre in Roosendaal. Hier doet hij onderzoek naar bestaande en nieuwe technologieën en adviseert hij de productielocaties.
Herman Peppelenbos
Herman PeppelenbosLectoraat Groene Gezondheid
Het lectoraat Groene Gezondheid richt zich op het vergroten van de bijdrage van de tuinbouwsector aan het terugdringen van de zorgkosten. Het gaat om het vormen van slimme allianties met aandacht voor zowel de teelt van gezonde(re) tuinbouwgewassen als de consumptie van groente en fruit. Door bij te dragen aan gezonde eetpatronen wil dit lectoraat zorgen voor impact op onze gezondheid en vitaliteit.

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag