Jonge Brabantse boeren op zoek naar toekomst

Hoe kunnen jonge boeren straks op een verstandige manier ons voedsel produceren? Het boerenbedrijf ligt onder vuur. Veel agrariërs worstelen met de vraag: Hoe verder? Studenten Melkvee- en varkenshouderij van Helicon MBO Boxtel gaan vandaag (donderdag 22 februari) een hele dag op pad in Brabant om te kijken welke antwoorden zij als jonge toekomstige boeren op die vraag kunnen vinden. Het programma van de dag is tot stand gekomen in samenwerking met Helicon, ZLTO en FoodUp! Brabant.

Voedselschandalen, de Q-koorts, de Fipronil-crisis, het mestoverschot, de kalfjesfraude, de uitstoot van schadelijke stoffen uit veehouderijen die bodem en natuur aantasten, de dierenwelzijnscampagnes van Wakker Dier en Varkens in Nood. Consumenten worden veeleisender, overheden scherpen hun regels aan, opbrengsten worden lager omdat industrie en supermarkten lage prijzen bedingen. Maar boeren zijn belangrijk voor Brabant. Ze zorgen voor ons voedsel, drukken hun stempel op het uiterlijk van het platteland, zijn onderdeel van de Brabantse identiteit en mentaliteit.

Waardering
Veel Heliconstudenten komen al uit het boerenbedrijf: Hun ouders verdienen hun geld met varkens, melkvee of pluimvee. Dat wordt steeds moeilijker: door de overproductie die de wereldmarkt eist, moeten de bedrijven steeds groter worden. Het boereninkomen wordt juist steeds lager en ook de waardering van burgers voor de inspanningen en de producten van de boeren neemt af.

Manier van leven
Het boerenbedrijf is niet alleen een manier om inkomen te verwerven: het is een manier van leven die velen niet graag willen opgeven. Wat kunnen en moeten jonge boeren doen als zij straks het bedrijf van hun ouders overnemen en gezond, eerlijk en gewaardeerd voedsel willen produceren? Daar gingen de leerlingen van de Helicon leergang Duurzame Bedrijfsopvolging en de Topklas Veehouderij van Helicon MBO Boxtel samen met de ZLTO en FoodUp! Brabant de 22ste naar op zoek.

2018-02-22T10:20:51+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag