HAS lector Harry van Delft verlegt focus naar consumentengedrag in korte(re) ketens

Het lectoraat AgroFood Marketing van HAS Hogeschool is met 4 jaar verlengd. Lector Harry van Delft richtte zich de afgelopen 4 jaar samen met zijn lectoraat-team vooral op klantgericht ondernemen en waardecreatie. In beide speerpunten stond kennis van de klant centraal. In zijn nieuwe termijn verlegt Harry van Delft zijn focus naar consumentengedrag in korte(re) ketens.

“De consument speelt een steeds grotere rol in de ontwikkelingen binnen de agrofoodsector en drukt nadrukkelijk haar stempel op het gedrag van producenten, de producten, de innovatie en de communicatie”, stelt Harry van Delft. “Om die interactie met de klant goed in te richten en te organiseren kan de sector meer en professionelere marketing gebruiken. Een sterkere consumentgerichtheid van (toekomstige) ondernemers is daarvoor een must. Want door het goed begrijpen van consumentbehoeften zijn agrofoodbedrijven veel beter in staat de voedingsconcepten van de toekomst te ontwikkelen. Het lectoraat AgroFood Marketing wil deze professionaliseringsslag graag stimuleren en ondersteunen.”

Ondernemen vanuit de markt en consument
“Vier jaar geleden is Harry als lector gestart om de marktgerichtheid van de agrofoodsector te vergroten”, stelt Dick Pouwels, voorzitter van het college van bestuur van HAS Hogeschool. “De focus op het realiseren van een goed aanbod is al decennia lang groot in de sector. Het lectoraat van Harry heeft daar via projecten, inbreng in het onderwijs en allerlei vormen van communicatie met het bedrijfsleven zichtbaar verandering in weten te brengen. De agrofoodsector is veel meer op zoek naar mogelijkheden om meer vanuit het perspectief van de markt en de consument te ondernemen. Die ontwikkeling willen we graag verder vormgeven en versterken. Vandaar dat we nu meer focus aanbrengen op kennis van korte(re) ketens en consumentengedrag daarin. Dat moet helpen om de agrofoodsector verder te professionaliseren als een markt- en klantgerichte ondernemende sector.”

Kennis over korte ketens
Harry: “De behoefte aan transparantie bij consumenten en digitalisering zorgen ervoor dat we met steeds kortere ketens te maken krijgen. Ketens,met in veel gevallen, slechts één schakel tussen producent en consument. Op dit moment is er nog weinig kennis over consumentengedrag in kortere ketens en weten we niet goed waarom het ene business-initiatief wel werkt en het andere niet.” Het lectoraat richt zich op het verder ontwikkelen van deze kennis via het in kaart brengen van consumer insights en succes- en faalfactoren van de verschillende korte-keten-businessmodellen.

Kenniskring Lectoraat AgroFoodMarketing HAS Hogeschool
Lectoraat-team AgroFood Marketing: v.l.n.r.: Josephine de Vries, Harry van Delft, Monique van Hal, Arie Broere, Mark Verhoeven, Alphons van Erp, Abel Jan Brand, Joost Ekels. Jet van Nieuwenhuizen en Domingo Loth ontbreken.

HAS Consumerlab: de consumenten-connectie in AgroFood
Het lectoraat AgroFood Marketing is sterk verbonden met het in 2016 gestarte HAS Consumerlab Binnen het lab worden consumentenonderzoeken uitgevoerd door HAS-studenten en -docenten. Veel agrofood-ondernemers hebben de weg naar het lab inmiddels al gevonden.

2017-03-20T09:12:52+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag