HAS Lector Fred van de Velde start onderzoek naar consument en eiwittransitie

De groei van de wereldbevolking en de stijging van de welvaart zullen leiden tot een toenemende vraag naar eiwitten en eiwitrijke producten. Omdat die vraag niet alleen met dierlijke eiwitten op te vangen is, moeten we op zoek naar plantaardige alternatieven voor eiwitten uit vlees, vis en zuivel. Bij voorkeur lokaal en duurzaam geproduceerd. Om te bepalen op welke eiwitten en plantaardige producten de markt moet inzetten, is kennis van de consument noodzakelijk. Helaas is hier nog maar weinig over bekend.

Ambitieus doel
“In Nederland is de Green Protein Alliance sinds 2016 actief om de balans tussen plantaardige en dierlijke eiwitten te verschuiven van de huidige 35:65 naar 50:50 in 2030,” vertelt van de Velde. “Een ambitieus doel is het zeker, maar in de markt zien we de eerste positieve ontwikkelingen. Zo verkochten de Nederlandse supermarkten in 2017 1,6% minder vlees en 1,3% minder zuivel ten opzichte van 2016 (GPA, 2018). Ook zien we een 7-voudige stijging over de afgelopen 7 jaar van het aantal producten met de claim ‘plantaardig’.”

Kennistafel
De vraag van de consument is dus aan het veranderen. Maar hoe kunnen bedrijven daar op inspelen? Tijdens de Grow Campus Kennistafel Plantaardige Eiwitten bogen partijen als Limagrain, Schouten Europe, ADM, GreenFood50, DutchSoy en Uticon zich gezamenlijk over marktkansen. Van de Velde was één van de kennisdragers. Vanwege zijn jarenlange onderzoekservaring bij NIZO in Ede en HAS Hogeschool in Den Bosch naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen, kan hij de hele keten van zaad tot product overzien. Op de vraag: ‘Wat wil de consument?’ had echter niemand nog een eenduidig antwoord.

Drijfveren
“Uit verschillende discussies, waaronder die tijdens de Kennistafel, blijkt dat een gedegen begrip van de consument ontbreekt,” stelt van de Velde. “De grote vraag is: hoe verleiden we de consument om meer plantaardige eiwitten in zijn dagelijkse voedingspatroon op te nemen? En daarvan afgeleid natuurlijk: welke producten en op welke momenten?” Ook de literatuur biedt geen antwoorden. “Er is wel onderzoek gedaan naar algemene drijfveren, niet specifiek in dit segment.”

Eetpatronen en positionering
In de overtuiging dat veel partijen behoefte hebben aan deze kennis, neemt van de Velde nu zelf het initiatief voor een onderzoeksproject. “Hierin wil ik onder andere kijken naar eetpatronen, positionering van plantaardige producten en acceptatie van hybride producten,” legt van de Velde uit. Ook de onderzoeksmethode is belangrijk. “Om een objectieve meting te doen van consumentenvoorkeuren, wil ik gebruik maken van thelometrie. Hierbij meet je de primaire respons na het waarnemen van een product.”

Partners
Momenteel bereidt hij vanuit zijn lectoraat Eiwittransitie in voeding en dat van AgriFood Marketing (Harry van Delft) een aanvraag voor, waar hij partners voor zoekt. “We zijn op zoek naar bedrijven die op verschillende schakels van de keten, van grondstoffenproducenten tot verwerkers en retail, mee willen denken en hun Bedrijven die belangstelling hebben contact opnemen met: Fred van de Velde (f.vandevelde@has.nl).

Inaugurele rede 
Heb je belangstelling voor dit onderwerp? Op 18 september 2018 houdt van de Velde zijn inaugurele rede “From seed to society: Mapping the protein transition”  bij HAS Hogeschool. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website van HAS Hogeschool.

2018-07-09T13:53:00+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag