HAS Hogeschool benoemt Elies Lemkes-Straver als nieuwe lector Duurzaam Produceren

Elies Lemkes-Straver is vanaf 1 februari 2018 de lector van het nieuwe lectoraat Duurzaam Produceren in de agrofoodsector. Het lectoraat legt primair de verbinding tussen het onderwijs, het werkveld en praktijkgericht onderzoek op het gebied van het duurzaam produceren van voedsel zowel nationaal als internationaal. Daarbinnen richt het lectoraat zich specifiek op 3 thema’s: het tegengaan van voedselverspilling, de verduurzaming van voedselprocessen en het sluiten van kringlopen.

Veelzijdige ervaring
Elies Lemkes-Straver heeft in haar functies als algemeen directeur ZLTO (Zuidelijke Land -en tuinbouworganisatie) en daarvoor van Brainport veelzijdige ervaring opgebouwd in zowel de agrofoodsector als met de sectoren hightech en design. De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, het leggen van verbindingen tussen sectoren en met de maatschappij en open innovatie vormen hiervoor een belangrijke basis die voor het lectoraat duurzaam produceren belangrijk is.

Voedselverspilling
Bedrijven zijn op zoek naar verdere optimalisering van processen (reductie gebruik hulpstoffen, energie en water), verbetering van de kwaliteit (verlenging houdbaarheid), het tegengaan van voedselverspilling en kostenreductie.  Daarbij is het, door de steeds verder gaande globalisering, voor bedrijven in de agrofoodsector essentieel samen te werken in de keten en kringlopen te sluiten, zowel op bedrijfsniveau als ook in de keten om zo hun productie voor de verdere toekomst veilig te stellen. Het lectoraat wil hieraan actief bijdragen en houdt daarbij rekening met mondiale trends zoals de biobased en circular economy, de opkomst van nieuwe grondstoffen voor de agrofoodsector en gezonde voeding.

Het nieuwe lectoraat richt zich specifiek op 3 thema’s:

  • Voedselverspilling tegengaan: 
    het lectoraat richt zich op korte voedselketens van groente, fruit, vlees en zuivel.
  • Verduurzaming van voedselprocessen: 
    het gaat dan om het reduceren van de milieudruk van bestaande productieprocessen in voedselproductieprocessen, door integrale procesverbetering en –optimalisatie met een focus op productkwaliteit, verduurzaming en het reduceren van energie, waterverbruik en hulpstoffen.
  • Sluiten van kringlopen: 
    Reduceren van het gebruik van hulpstoffen in de agrofoodsector evenals een efficiëntieverbetering doorvoeren, beide zullen de (wereldwijde) voedselvoorziening op termijn moeten veiligstellen.

Toegevoegde waarde leveren
Het hart van het lectoraat wordt gevormd door docenten en docent-onderzoekers binnen de opleidingen Milieukunde, Voedingsmiddelentechnologie en International Food & Agribusiness. Elies kijkt ernaar uit starten als lector Duurzaam Produceren: “Ik ben enthousiast en zeer gemotiveerd om als lector Duurzaam Produceren van start te gaan. De maatschappelijke  relevantie is actueler dan ooit:  werken aan een duurzame omgeving voor mens, natuur en dier. Dat vergt meer dan voorheen samenwerking tussen verschillende disciplines binnen en tussen de agrofood en hightech en in dialoog met de maatschappij. Op dit gebied is er veel dynamiek en energie. De uitdaging is om vanuit dit lectoraat met de kennis, ervaring en onderzoeksambities, betrokken docenten, onderzoekers en enthousiaste studenten belangrijke toegevoegde waarde te leveren. De professionaliteit, gedrevenheid en internationale blik, in combinatie met de focus op de praktijk en het stimuleren van ondernemerschap in brede zin, maakt de HAS bij uitstek de plek om te werken aan deze maatschappelijke uitdagingen en te kunnen bijdragen aan het waar maken van ambities.”

2017-11-30T11:21:38+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag