HAS en Avans studenten werken mee aan ontwikkeling ‘Slimme Pluimvee Assistent’

Hightech in combinatie met agro is een cross-over die volop in ontwikkeling is en vele toepassingsmogelijkheden kent. Ook op de Grow Campus wordt hier aan gewerkt. De Slimme Pluimvee Assistent (SPA) voor vleeskuikenstallen, is een robot die pluimveehouders gaat helpen hun bedrijfsvoering efficiënter in te richten. HAS lector Precision Livestock Farming, Lenny van Erp, zocht met onder andere Avans Hogeschool en ZLTO de samenwerking op voor het testen en ontwikkelen van een pluimveerobot.

Het lectoraat Precision Livestock Farming van HAS Hogeschool richt zich op efficiënter en slimmer boeren (smart farming) en preciezer sturen in de bedrijfsvoering met behulp van data. Door meer informatie te verzamelen over het individuele dier kunnen ziektes worden voorkomen, worden minder grondstoffen en antibiotica gebruikt en presteren de dieren beter. Meer en vooral betere kennis van het gedrag en de gezondheidsstatus van elk dier zorgt voor een beter welzijn.

Voor meer kennispartners interessant
Dat is precies waar de Slimme Pluimvee Assistent aan bijdraagt. Lector Lenny van Erp startte het project op samen met het Limburgse automatiseringsbedrijf Fancom, dat partnerbedrijf is van HAS Hogeschool. Al snel bleek dat het project voor meer kennispartners interessant was. Lenny breidde daarom de samenwerking uit door ook Avans Hogeschool, ZLTO, Hogeschool Inholland en Brom Mechatronica bij het project te betrekken. Het SIA-RAAK programma bood de financiële ondersteuning en drie pluimveehouders stelden hun stallen ter beschikking om de robot te testen.

Tussen de kippen door
“De Slimme Pluimvee Assistent is een zelfrijdend platform met sensoren dat rondrijdt in de vleeskuikenstal, gewoon tussen de kippen door”, legt Lenny uit. “De robot meet verschillende klimaatfactoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en CO2. Daarnaast doen we onderzoek naar de mogelijkheden om ook andere factoren te meten zoals strooiselkwaliteit, diergezondheid en stress. Het apparaat zou zelfs in de toekomst ook moeten kunnen aangeven waar dode kippen liggen zodat de boer ze snel kan ruimen.”

Biologische kennis combineren met techniek
De kern van dit project is biologische kennis combineren met techniek en kijken welke mogelijkheden dit oplevert voor ondersteuning van de veehouder in zijn management en verbeteren van het welzijn van de vleeskuikens. “Kippen zijn bijvoorbeeld bang voor roofvogels dus een drone inzetten in een kippenstal werkt niet. Maar voor de Slimme Pluimvee Assistent zijn ze niet bang. Dat blijkt uit de testresultaten van studenten van de 3e jaars minor HAS Smart Farming. Ze springen er zelfs op.”

Machines in Motion
Ook binnen de minor Machines in Motion van Avans Hogeschool gingen studenten aan de slag met de Slimme Pluimvee Assistent. In 2 groepen kregen ze de opdracht een ontwerp te maken voor de kippenrobot. De minor wordt in januari 2017 afgerond en de verwachtingen zijn hooggespannen. Bij Hogeschool Inholland deed een groep 2e jaars studenten een literatuuronderzoek naar de behoeften van de sector op dit gebied. Uit interviews met 7 pluimveehouders blijkt dat ze zeker kansen zien voor een pluimveerobot. Ze zouden ondersteuning willen op het gebied van management (monitoren van onder meer klimaat in de stal) en handelingen zoals bijstrooien en dode kippen rapen. “We hebben goede hoop dat een dergelijke Slimme Pluimvee Assistent over een aantal jaren rondrijdt in de kippenstal,” aldus Lenny van Erp.

2018-01-26T14:56:23+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag