Haalbaarheidsonderzoek verkent kansen voor ‘Open Datalab Agro Food’

Op het Big Data Event werd er al over gesproken. Er moet een ‘Open Datalab Agro Food’ komen. Een praktische omgeving waarin studenten, bedrijven en onderzoekers kunnen experimenteren met data en alles wat daarbij komt kijken. In dit op de Grow Campus te vestigen lab worden de kennisnetwerken van de partners Avans Hogeschool, ZLTO, JADS, HAS Hogeschool, Koning Willem I College en Helicon met elkaar verbonden om samen met bedrijven te werken aan datatoepassingen en -innovaties in de agrifoodsector.

Theo Thewessen, lector Location Intelligence bij HAS Hogeschool, is mede initiatiefnemer en warm pleitbezorger van het Open Datalab. Hij ziet nu al hoe (big) data de agrofoodketen beïnvloedt. “Elke schakel in de keten verzamelt data rond zijn eigen proces en probeert dit met behulp van die data te sturen en te optimaliseren. Een recente studie geeft echter aan dat er grote variantie is in ‘data maturiteit’ tussen de  verschillende schakels. Sommige zijn al erg ver, bij andere komt deze ontwikkeling pas net op stoom.”

Disruptors
“Dataficatie biedt kansen op geheel nieuwe (disruptieve) verbindingen en kan bijdragen aan een duurzamere voedselketen. Het grote verschil in maturiteit tussen de ketenpartijen heeft echter een nadelig effect op deze ontwikkelingen,” aldus Thewessen. “Daarom is het van belang dat álle bedrijven op laagdrempelig niveau kunnen oefenen met data. Het Open Datalab zou hiervoor de perfecte leer- en experimenteeromgeving kunnen zijn. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. Want door studenten en docenten in het lab aan bedrijfsvraagstukken te laten werken, groeit ook hun bewustwording van de impact van data op bedrijfs- en ketenprocessen. Dat is voor de agrofoodsector erg belangrijk.”

Haalbaarheidsonderzoek
Samenwerken, vooral met de minder voordehand liggende partners, is het devies om innovatief te blijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de instellingen op de Grow Campus ervoor kiezen om het Datalab samen op te zetten. “Juist in de cross overs tussen ICT, data science en kennis van de agrofoodsector, zit de grote meerwaarde,” stelt Thewessen. “door de kennis toe te passen op bedrijfsvraagstukken, wordt direct dataficatie in de praktijk gebracht.” Momenteel voert  adviesbureau ERAC in opdracht van de partners van Grow Campus een onderzoek uit naar de haalbaarheid van het lab. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Steeds belangrijker
Thewessen zit ondertussen niet stil. “Ook binnen HAS Hogeschool krijgt data een steeds belangrijkere plek in het onderwijs en onderzoek. Zo werken we samen met proefboerderijen, waarin data over dieren en planten wordt verzameld voor praktijkonderzoek.” In projecten als Korte Ketens 2.0 en Smart Region (monitoring en data in de leefomgeving), denkt hij samen met studenten na over nieuwe concepten voor de wereld van morgen. HAS docenten krijgen via de HAS Academy gelegenheid om hun kennis bij te spijkeren op het gebied van ‘data crunching’ en Big Data. “De kennis die ze hierin opdoen krijgt zo een plek in het onderwijs en wordt doorgegeven aan collega’s.”

2019-02-22T13:37:49+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag