Governance Challenge Korte Keten 2.0: ‘Van wie is de data?’

Op dinsdag 27 maart kwam een unieke mix van boeren, ICT’ers, specialisten in logistiek en fulfilment, ketenexperts, onderzoekers en jong talent in Den Bosch bijeen. De bijeenkomst had tot doel om met elkaar na te denken over uitdagingen rondom een nieuw te ontwikkelen Shared Services Platform: Korte Keten 2.0.

Korte Keten 2.0 is een initiatief van HAS Hogeschool, Geodan, ZLTO en Food!Up Brabant dat is opgericht om korte keten ondernemers te ondersteunen bij het succesvol ontwikkelen en exploiteren van hun online markt propositie. Centraal hierin staat de ontwikkeling van een Shared Services Platform, waarop de ondernemers bijvoorbeeld gezamenlijk hun aanbod in de markt kunnen zetten. Daarnaast kan het platform hen voordelen bieden ten aanzien van dienstverlening op gebied van (online) marketing, data, ICT en logistiek.

Governance Challenge
Zo’n gezamenlijk platform roept natuurlijk ook veel vragen op. De belangrijkste gaan over het businessmodel, de positie van de ondernemers en het eigenaarschap van de data. Om hier ideeën over op te halen, werd op dinsdag 27 maart de Governance Challenge georganiseerd. Tijdens deze energieke bijeenkomst in het Bossche café In de Roos dachten zo’n 20 experts mee over vragen als: ‘Wat is de waarde propositie van het platform?’, ‘Wat wordt het verdienmodel?’, ‘Wat zijn de ambities?’ Ofwel: ‘Wat wordt de ontwikkelstrategie?’

“Ik wil weer weten wie mijn melk drinkt”
Een opvallende drijfveer voor ondernemers aan te haken bij het initiatief is de connectie met hun consument: “Voor een Nederlandse boer is de wereldmarkt soms dichterbij dan de lokale markt in het dorp,” vertelt een aanwezige melkveehouder. “Voor een ander is dat misschien prima, maar voor mij niet. Ik wil weer weten wie mijn melk drinkt.” In de huidige voedselketen, die wordt gedreven door handel en grote volumes, verliezen ondernemers vaak de grip op hun productidentiteit en merkwaarden. Ook de consument heeft geen idee wie er achter het product zit. Een gezamenlijk platform kan hier uitkomst voor bieden.

Datagedreven oplossing
Belangrijk is wel dat ondernemers zich realiseren dat de data hierbij de verbindende factor -en dus het goud- zijn: “Waar vraag en vraag en aanbod worden samengebracht, vertegenwoordigen de data over die transacties de toegevoegde waarde,”  is de boodschap van de data experts. “Eigenaarschap van die data is dus cruciaal. Ook al weet je nu misschien nog niet wát die toegevoegde waarde precies gaat worden, je weet wel dat jíj hier graag de zeggenschap over wilt hebben.”

Community of Practise
In mei start de projectgroep met de ontwikkeling van het platform. Hieraan gekoppeld is een ‘Community of Practise’, een kennisplatform waarop ondernemers, onderzoekers en studenten hun kennis en ervaring op het gebied van o.a. logistiek, (online) marketing, ICT, data governance e.a. met elkaar delen en bediscussiëren. Wil je meer weten over Korte Keten 2.0 of heb je belangstelling om bij dit initiatief aan te sluiten? Kijk dan op onlinefoodbrabant.com of neem contact op met Marieke Ellenbroek.

2019-02-22T13:37:05+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag