‘Challenge Sustainability’: HAS studenten aan de slag met duurzaamheidsuitdagingen van ondernemers

Met een ondernemer een uitdaging aangaan waarbij de student al z’n talenten kan inzetten, die getoetst worden aan duurzame ontwikkeling. Het is een hele mond vol, maar in wezen is dat de kern van Challenge Sustainability, een project voor vierdejaars HAS studenten dat afgelopen studiejaar voor de tweede keer werd doorlopen. 27 studenten van de opleidingen Milieukunde, Voedingsmiddelentechnologie en International Food & Agribusiness deden mee aan de Challenge waarbij talentontwikkeling en duurzaamheid centraal staan.

Student: wat wil en kan ik?
“Binnen de Challenge verbinden studenten 3 zaken aan elkaar”, legt HAS docent Frank de Bont uit. “Wat vind ik leuk om te doen? Welke situatie zorgt ervoor dat ik mijn talenten het beste kan ontwikkelen? En is er een uitdaging van een ondernemer die hierbij past? De HAS studenten starten dan ook niet meteen met de opdracht van de ondernemer, maar richten zich eerst op het herkennen hun talenten. Op basis van die talenten ontstaan groepjes studenten die elkaar aanvullen. Elk groepje wordt vervolgens aan een ondernemer gekoppeld. De projecten binnen de Challenge moeten bijdragen aan duurzame innovatieve ontwikkeling. Aan de ondernemer de opdracht een context te bieden.”

HAS Hogeschool Challenge Sustainability

Vraagstukken waarmee te innoveren valt
Volgens de Bont gaat het om vraagstukken die nog niet zo uitgekristalliseerd zijn dat ze geschikt zijn voor een afstudeeropdracht. “Bij afstudeeropdracht moet heel helder zijn wat het resultaat is en dat is hier niet het geval. Alles ligt nog open. Het is écht innoveren en de resultaten zijn daarom niet te voorspellen. We gaan eigenlijk van idee naar prototype. Uit deze editie zijn wel enkele afstudeeropdrachten voortgekomen. Maar de tijdens de Challenge zelf willen we de mogelijkheid hebben om te experimenteren. De ondernemer solliciteert en de studentengroepjes geven aan met welke ondernemer ze aan de slag willen.”

Scrummen
Het proces tijdens de Challenge ziet er anders uit dan de meeste onderwijsmodules. Het ligt namelijk niet vast. “Studenten hebben de mogelijkheid hun project zelf vorm te geven”, vertelt docent Joris van de Loo. “We zetten hiervoor de scrummethode in. Scrummen komt uit de ICT. De methode gaat uit van een idee op de lange termijn, maar er komt geen plan van aanpak om die stip aan de horizon te behalen. In plaats daarvan kijk je wat je op de korte termijn kunt doen om dat doel te behalen en werk je in stappen van 2 weken. Dit geeft je de mogelijkheid het project stap voor stap aan te pakken en steeds bij te sturen. De resultaten lever je in kleine delen op en het proces is heel belangrijk, inclusief rolverdeling tussen teamleden én het regelmatig evalueren.”

Waanzinnige resultaten
De Challenge Sustainability leverde waanzinnige resultaten op. Het eind van het project werd bezegeld met het eindevent ‘Circulaire Oogst 1.0’ dat HAS Hogeschool samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) in Arnhem organiseerde. Zowel de studenten van de Challenge Sustainability als van de vierdejaars specialisatie Circulaire Economie van de HAN presenteerden er hun onderzoeksresultaten. Vierdejaars student Milieukunde Martijn de Jong deed samen met enkele collegastudenten een project voor Globe Milk, een producent van lang houdbare melk. Zij brachten het bedrijf de waterhuishouding in kaart en onderzochten de mogelijkheden voor Globe Milk om zelf afvalwater te gaan zuiveren. Bekijk hier het filmpje waarin Martijn vertelt hoe hun project verlopen is:

2017-07-20T11:38:21+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag