Bodempaspoort: bron van samenwerking op de Grow Campus

De bodem is letterlijk de basis van (nagenoeg) al ons voedsel. Gek eigenlijk dat er al die jaren maar weinig aandacht is geweest voor de bodem. Sinds het VN Jaar van de Bodem 2015 staat de bodem weer volop in de belangstelling. Zeker ook van ondernemers  in agri & food. Want de bodem een bron van leven, nu en in de toekomst. De agrarische ondernemersvereniging ZLTO klopte recent bij HAS Hogeschool aan om met afstudeerders het ‘bodempaspoort’ tot leven te wekken. Het bodempaspoort? Jazeker, iedere bodem heeft zijn eigen kenmerken en kwaliteiten.

Arno Peekel (ZLTO-programmaleider Bodem) en Toine Buijs (HAS-docent Akkerbouw & Tuinbouw) sloegen de handen ineen op de Grow Campus. Door afstudeerprojecten gericht weg te zetten bij groepen studenten met verschillende expertises en invalshoeken, zoals milieukunde, teelttechnieken en bedrijfsmanagement, werd een zo compleet mogelijke basis gelegd voor het in de markt zetten van het Bodempaspoort.

Label voor bodems
Arno Peekel (ZLTO): “Het Bodempaspoort moet de bron vormen van goed rentmeesterschap van boeren met gronden in eigendom of in pacht. Met het Bodempaspoort in de hand krijgt de bodemkwaliteit van (pacht)grond een officiële status. Denk aan het energielabel voor je huis, maar dan dus voor de bodem. Ondernemers gaan veel bewuster om met de bodem en het doorgeven van de bodem naar toekomstige generaties als er een waarde aan gekoppeld wordt.”

Verschillende expertises
Maar hoe moet zo’n paspoort er dan uit zien? En wat verkoopt het beste? HAS-studenten hebben geholpen het paspoort op basis van de juiste parameters op te bouwen. Parameters zijn bijvoorbeeld ph-waarde, biodiversiteit, organische stof en het herstellend vermogen van de grond. Daarbij is het van wezenlijk belang dat er verschillende expertises en opleidingen naar hetzelfde onderwerp kijken. Toine Buijs (HAS Hogeschool): “Studenten akkerbouwers bijvoorbeeld weten veel over bodem- en productieprocessen en milieukundigen kunnen hier een duurzaamheidsstrategie overheen leggen. Beide expertises vullen elkaar mooi aan.”

De samenwerking op de Grow Campus is naar volle tevredenheid van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verlopen. Vooral de kennisdeling tussen verschillende HAS-opleidingen leidt tot een completer eindproduct en meer leereffect. Inmiddels zijn er al vervolgopdrachten uitgezet. De ZLTO introduceert het Bodempaspoort sinds begin dit jaar bij ondernemers.

2017-02-23T10:38:09+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag