Bedrijven denken mee over onderzoeksopzet consument en eiwittransitie

De markt van plantaardige eiwitten is aan het veranderen. Ook de consumentenbehoefte verandert. Hoe kunnen partijen daar op inspelen? Namens het consortium Consument en Eiwittransitie bereidt HAS lector Fred van de Velde een onderzoeksvoorstel voor, waarin hij consumentengedrag in relatie tot plantaardige eiwitconsumptie onder de loep wil nemen. Eind februari werd op de Grow Campus een scoping sessie georganiseerd, waarin partijen uit alle schakels van de keten hun input konden geven op zijn voorstel.

Dat het thema leeft, bleek uit de grote belangstelling voor de sessie. Vanuit het bedrijfsleven waren deelnemers van BOON Foodconcepts, Schouten Europe, Limagrain, Dutch Quinoa Group, Meatless, AppleEgg, Scelta Mushrooms en Euroma vertegenwoordigd. Ook waren er deelnemers uit netwerkpartijen en kennisinstellingen aanwezig, waaronder Green Protein Alliance, CHIEF, Provincie Noord Brabant, BOM en HAS Hogeschool.

Balans
Tijdens zijn introductie liet Van de Velde enkele ontwikkelingen in de markt de revue passeren. Op Europees niveau zien we de afgelopen decennia een stijging van het percentage dierlijke eiwitten, terwijl de consumptie van plantaardige eiwitten min of meer gelijk blijft. Hierdoor is de balans tussen de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten verschoven naar de kant van de dierlijke eiwitten. In Nederland is sinds 2016 de Green Protein Alliance (GPA) actief om de balans tussen plantaardige en dierlijke eiwitten te verschuiven van de huidige 35:65 naar 50:50 in 2025.

Gedragsverandering
“Alleen met het ontwikkelen van nieuwe producten of nieuwe ingrediënten gaat de sector het niet redden,” stelde Van de Velde in zijn presentatie. “Er zal gedragsverandering moeten plaatsvinden in het eetpatroon van consumenten. Hiervoor moeten zij verleid worden tot het kopen van meer plantaardige producten of producten gebaseerd op plantaardige eiwitten. Op de vraag hoe is echter nog geen antwoord.”

Werkpakketten
En dat is precies wat Van de Velde met zijn onderzoek boven tafel wil krijgen. Zijn onderzoeksvoorstel is opgedeeld in zes werkpakketten, die deelthema’s van de centrale vraag behandelen. Tijdens de scoping sessie konden de deelnemende bedrijven feedback geven op zowel de onderzoeksopzet als de thema’s van de werkpakketten. Vooral voor de werkpakketten positionering en de effectiviteit van campagnes was veel belangstelling.

Campagnes en doelgroepen
Enkele reacties uit de groep: “Maak in campagnes onderscheid tussen de doelgroepen vegetariërs, flexitariërs en ‘mensen die een keer iets anders willen proberen’. Met name van de laatste twee segmenten wordt de meeste groei verwacht.”; “Er komt een tweede golf van hybride producten op de markt. Nu de tijdsgeest is veranderd, is het extra interessant om deze te volgen.”; en “Maak gebruik van mensen die een sleutelpositie innemen in sociale kernen. Niet alleen de influencers op Instagram, maar ook de centrale personen op de plaatselijke voetbal- of hockeyclub.”

Vervolg
Van de Velde is blij met de opbrengst van de scoping sessie. Vijf bedrijven hadden reeds toegezegd deel te nemen aan het onderzoek in de vorm van een in kind en/of in cash-bijdrage. Daarnaast hebben verschillende partijen hun belangstelling voor het project uit gesproken. Er is nog steeds ruimte voor extra deelnemers. Bedrijven die deelnemen aan het consortium kunnen de inhoud van het project mede vormgeven, sturen en krijgen inzicht in de opgedane kennis, die niet beschikbaar is voor andere partijen.

2019-03-25T16:24:30+00:00

Blijf op de hoogte (oud)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Stel hier uw vraag